Jogi tevékenységet kiegészítő szolgáltatásaink

 

Ingatlan értékbecslés

Társaságunk okleveles ingatlanforgalmi szakértő és okleveles igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő közreműködésével vállalja ügyfeleink számára lakóingatlanok, építési telkek, egyéb kereskedelmi, ipari ingatlanok értékelését.

Munkatársaink az egész ország területére kiterjedően érvényes szakértői engedéllyel rendelkeznek.

Megbízóink igénye szerint szakvéleményeinket több nyelven elkészítjük.

Ingatlanok forgalmi értékét nem csupán az eladás/vétel esetén, hanem ajándékozás, öröklés, apportálás, társasági átalakulás, szavatossági igény, fizetésképtelenségi eljárás, végrehajtási eljárás, bármilyen adózással kapcsolatos eljárás esetén is célszerű szakértőinkkel megállapíttatni.

Civil Kód

Közmű ügyintézés, társasházi közös képviselet előtti ügyintézés

Társaságunk közmű és társasházi ügyintézési tevékenysége főként külföldi ügyfeleink igénye miatt került kialakításra. Az ingatlan adásvételek szükséges velejárója eladói oldalról az ún. nullás igazolások beszerzése, amellyel az eladó a vevő felé azt igazolja, hogy a közművek, és a társasház felé fennálló tartozásait megfizette. Vevői részről e szolgáltatásra általában akkor mutatkozik igény, amikor a vevők az ingatlan birtokába lépnek és minden egyes közművel külön szerződést kell kötniük, illetve a közös képviselőnél be kell jelenteniük a tulajdonos változást. Külföldi ügyfeleink esetén a nyelvi nehézségek, magyar ügyfeleink esetén az időtakarékosság indokolhatja szolgáltatásaink igénybevételét.

 

Társaságunk a magyarországi közmű szolgáltatók és társasházi közös képviseletet ellátó cégek, közös képviselők előtt ügyfeleink helyett az alábbi tevékenységeket külön díjazás ellenében átvállalja:

 

Közmű- és társasházi közös képviseletek előtti ügyintézésünk az alábbi nyelveken érhető el: magyar, angol, német, francia, olasz.

 Civil Kód

Adótanácsadás, könyvelés, könyvvizsgálat

Társaságunk mérlegképes főkönyvelők, adótanácsadók és okleveles könyvvizsgálók közreműködésével nyújt komplex szolgáltatást ügyfelei részére.

 

A közreműködő partnerekkel kialakított együttműködés lehetővé teszi, hogy ügyfeleink minden kérdésükre adekvát, mind jogilag, mind számvitelileg megalapozott választ kapjanak.

Ügyvéd kollégáink a konkrét kérdések megválaszolása mellett minden esetben felhívják ügyfeleink figyelmét a könyvelővel, adótanácsadóval történő egyeztetés szükségességére, amelyek folyamatában részt vesznek.

 

A közreműködés különösen az alábbi területeket öleli fel:

 

Civil Kód

Mediáció

 

Civil Kód

Tulajdoni lap lekérés

Hiteles és nem hiteles tulajdoni lapok Takarnet rendszeren keresztül történő lekérése térítés ellenében, tulajdoni lapok földhivatali kikérése, tulajdoni lapokba való földhivatali betekintés

 

Civil Kód

Földhivatali ügyintézés

Bármely budapesti földhivatalban teljes körű földhivatali ügyintézés, úgymint beadás, érkeztetés, kérelmek megszerkesztése, törlések, tulajdonjog bejegyzések, jogok – és tények bejegyzésének intézése, betekintés tulajdoni lapokba

 

Civil Kód

Cégkivonatok kikérése

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Cégszolgálatán keresztül cégkivonat, cégmásolat, mérleg, éves beszámoló, egyéb okiratok kikérése térítés ellenében, teljes körű cégbírósági ügyintézés, hiteles és nem hiteles cégkivonatok lekérése térítés ellenében